Aktiviteter

Aktivitetskalender

Haveforeningen Hestholm er en hyggelig haveforening, hvor der opstår klubber, tilbydes kurser, foretages fællesarbejde og heldigvis har flere frivillige, der sørger for, at vi har en aktiv forening

Dato – 2023

Kl.

Aktivitet

Uge 4, 5, 6 og 7

 

Vinterbeskæring

12. marts

10.00-12.00

Generalforsamling

19. marts

10.00-12.00

Beskæringskursus

26. marts

10.00

Standerhejsning

2. april

10.00-12.00

Container – første åbning

16. april

9.30-12.00

Fællesarbejde

21. maj

9.30-12.00

Fællesarbejde

14. juni

17.30-20.00

Fællesarbejde

23. juni

18:00

Sankt Hans Mere info

8. juli

10.00-14.00

Loppemarked

6. august

9.30-12.00

Fællesarbejde

16. august

17.30-20.00

Fællesarbejde

10. september

9.30-12.00

Fællesarbejde

1.     oktober

 

Lukning af containere

Fællesarbejde

Haveforeningen Hestholms medlemmer er forpligtet til at medvirke til ren- og vedligeholdelse af Hestholms fællesfaciliteter. Desuden har medlemmer pligt til at holde indtil midten af stien og vendepladsen ud for det tildelte havelod fri for ukrudt og i pæn stand. 

Der er 12 pladsmænd, der leder fællesarbejdet i sæsonen.


– Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde i det omfang, det skønnes nødvendigt. Hvis et medlem melder afbud, skal medvirken i fællesarbejde ske på et opsamlingshold. Medlemmet har ret til at sende en stedfortræder. Hvis medlemmet ikke møder op til fællesarbejde, vil medlemmet blive idømt et strafgebyr, der er fastsat på generalforsamlingen. Strafgebyret anvendes til frivillig hjælp.

– Sørg derfor for enten at møde op på fællesarbejdsdage og/eller melde fra og tage en opsamlingsdag, så du undgår strafgebyr.

– Fællesarbejdet plejer at være en hyggelig anledning til at møde andre i området og gøre dit til, at vi har pæne fællesarealer at nyde.

Kurser

Herunder kan du se listen over de aktuelle kurser i 2023, som medlemmerne kan deltage i.
Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig på bestyrelse2@hestholm.dk


19/3-
2023
Kl. 10.00-
12.00
Beskæringskursus
Sted: Lillelund
   
 Kl. 19.00-
21.00
Ny i havedyrkning
Sted: Lillelund
 Kl. 19.00-
21.00
Jord, vand og næring
Sted: Lillelund
 
Klubber
 

Der er et par hyggelige klubber, som drives af frivillige og du er meget velkommen til at være med


– Bowling: Pensionister (og andre interesserede) i Hestholm er velkommen til at være med, når vi hygger os med bowling 2 timer i ulige uger fra kl. 14-16. Kontakt Gert Wrisberg på tlf. 51 34 45 22, hvis du har lyst til at være med.

– Petanque: Kontakt Gert Wrisberg på tlf. 51 34 45 22, hvis du vil høre mere eller har lyst til at være med.

– Seniorklubben: For dig, der gerne vil hygge dig med andre i vores haveforening. Kontakt Gert Wrisberg på tlf. 51 34 45 22 for mere information.

Frivillige

Skraldemændene

Skraldemændene er frivillige, der tager skiftende vagter ved affaldscontainerne onsdag og søndag i havesæsonen.

Hvis du vil være med i de frivillige skraldemænd, så kontakt Jan Lind, som er formand for skraldemændene på tlf. 51 34 45 22.

Eliteholdet

Eliteholdet er frivillige, der mødes 5 onsdage i sæsonen fra kl. 8-12 og udfører forefaldende arbejde ifølge aftale med bestyrelsen.
Datoer for Eliteholdet i 2023 er:

Onsdag den 3. maj

Onsdag den 7. juni

Onsdag den 5. juli

Onsdag den 2. august

Torsdag den 7. september

Afslutning onsdag den 13. september kl. 18

Kontaktperson for eliteholdet er
Bodil Nygaard – tlf. 51 22 59 30.

Haveforeningen Hestholm