bestyrelse

BESTYRELSEN DELER OPGAVERNE

Haveforeningen Hestholms bestyrelse består nedenstående personer, som hver har ansvar for forskellige opgaver.

Repræsentanter fra bestyrelsen kan træffes den 1. og 3. søndag i måneden i perioden 1. april til 30. september fra kl. 10.00-12.00.

Skriv gerne til os – vi læser og svarer løbende på mails, men forvent dog lidt svartid.
Begræns venligst henvendelser til bestyrelsen pr. telefon.

Jan Dybkilde Bach

Formand

Telefon:
2168 2958
Kontakt:
formand@hestholm.dk
Opgaver:
– Repræsenterer H/F Hestholm udadtil
– Fører tilsyn med fastlagte opgaver
– Kontakt til medlemmer
– Foreningens trivsel
– Kommunikation med forbundet og kommunen
-Kontakt til vurderingsudvalg
-Repræsentant i Kredsen

Abdel

næstformand

Telefon:
22 84 15 77
Kontakt:
naestformand@hestholm.dk
Opgaver:
-Byggetilladelser og opmåling ved vurdering/salg/byggesager
– Spørgsmål vedr. vandmålere og kloakering
– Godkendelse af byggetegninger
– Tilsyn med pumpebrønde

Mathilde Hollesen

kasserer

Kontakt:
kasserer@hestholm.dk
Opgaver:
– Foreningens økonomi
– Opkrævning af kontingent, vand og gebyrer
– Ind- og udbetalinger
– Budgetforslag og regnskab til generalforsamlingen

Thomas Andersen

bestyrelsesmedlem

Telefon:
2284 2116
Kontakt:
salg@hestholm.dk
Opgaver:
– Salg, byggetilladelser og godkendelse af byggetegninger.
– Kontakt mellem køber og sælger ved salg
– Kontakt til ejendomsmægler
– Åbenthus ansvarlig

Jette Dybkilde Bach

sekretær

Kontakt:
sekretaer@hestholm.dk
Opgaver:
– Korrespondance og arkiv
– Referater
– Nyhedsbreve
– Ajourføring af medlemskaber
– Hjemmeside og venteliste

Arnt Winther

områdeformand

Telefon:
2284 2116
Kontakt:
omraadeformand@hestholm.dk
Opgaver:
– Vedligehold af området og vinterbeskæring mv.
– Opgavefordeling (fællesarbejde, elitehold, maskinfolk og
skraldefolk)
– Kontakt til eksterne
– servicefirmaer
– Maskinudstyr, kontor og foreningshus
– Containere
– Aflæsning af hovedvandmåler
– Trailerpladser

Louise Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kontakt:
bestyrelse2@hestholm.dk
Opgaver:
– Aflæsning af vandforbrug og overvågning af samme
– Aktivitetsansvarlig
– Hjælp til øvrige bestyrelse

Herluf Christensen

suppleant

Opgaver: 
– Foreningens “Altmuligmand” 
– Hjælp til områdeformanden

Haveforeningen Hestholm