Generel information

Hvor kan jeg parkere?

Der kan parkeres på de 6 pladser på de afmærkede p-arealer.
Husk at parkering skal ske med front mod hæk/haverne.
Det er ikke lovligt at parkere på stierne.

Hvor ligger kontoret og hvornår er der åbent?

Kontoret ligger på Morgenfruestien 1.
Kontoret har åbent fra 1. april til 30. september:
Hver 1. og 3. søndag fra kl. 10.00-12.00, hvor repræsentanter fra bestyrelsen har skiftende vagter.

Hvor og hvornår kan jeg aflevere affald?

Husholdningsaffald og haveaffald kan afleveres i containerne ved kontoret hver onsdag kl. 19-20 og søndag kl. 10-12. Alt andet affald skal man selv bortskaffe.

Skal jeg holde arealet på stien ren?

Ja, iflg. ordensbestemmelserne skal du holde stien fri for ukrudt ud for din have. Dette gælder også på rotunderne. Aftal med din nabo og genbo, så I sammen sørger for at deles om arbejdet og holde stien ren.

Må jeg have brændeovn?

Hvis du etablerer brændeovn, skal der straks efter installation afleveres kopi af skorstensfejerattest og prøvningsattest til bestyrelsen – jvf. Ordensbestemmelser §1 pkt. 1.5.
Husk at brændeovne fra før 2004 ikke længere er lovlige.

Hvad nu, hvis jeg ikke kan deltage i fællesarbejdet?

leaves of a plant

Der er adskillige fællesarbejdsdage at vælge imellem, så der skulle være en god chance for, at du kan gøre din pligt og deltage på nogle af de opslåede datoer. Skulle du være helt forhindret, er du velkommen til at bede en, du kender om at gøre det på din haves vegne. Det skal blot meldes på dagen. Manglende deltagelse for en have vil medføre gebyr.

Må min hund løbe frit omkring?

På alle fællesarealer beder vi dig føre din hund i snor.
Ligeledes vil vi opfordre dig til at samle op efter din hund, hvis du går tur i området, så de grønne arealer kan benyttes af alle uden gener.

Haveforeningen Hestholm