Køb, venteliste, vurdering og salg af kolonihave

Venteliste

NYHED – VENTELISTEN

Hestholm Haveforenings regler for ventelisten:

Hestholm Haveforening har kun 1 venteliste som kun består af aktivt søgende. 

Der kan maximalt være 100 på vores venteliste, som lukkes når dette antal er opnået og vil blive åbnet op igen når der er ledige pladser. 

Dato for åbning af vores venteliste vil blive offentliggjort på vores hjemmeside: www.hestholm.dk samt i vores udsendte nyhedsbreve ca. 1 uge før åbning. På dagen for åbningen af ventelisten vil det konkrete tidspunkt ligeledes blive meldt ud på vores hjemmeside samt som et nyhedsbrev. Optagelse på ventelisten er efter ”Først til mølle” princippet. Opskrivning vil KUN kunne foregå på mail, og KUN på den angivne åbningsdato og klokkeslæt.

For at komme på Haveforeningen Hestholm’s venteliste SKAL man være bosiddende i Storkøbenhavn.

Man skal være fyldt 16 år for at blive skrevet op på ventelisten. Dog kan køb af have først ske, når man er fyldt 18 år.

Du skal blot sende en mail med dine oplysninger om fulde navn, folkeregisteradresse, tlf.nr samt din mailadresse til: sekretaer@hestholm.dk når ventelisten er åben.

Tilmelding til ventelisten koster et opskrivningsgebyr på 500 kr. Hvis du opskrives på ventelisten, vil du modtage en mail med oplysninger om betaling. 

Hvert 2. år (Maj måned i ulige år) skal der betales et ventelistegebyr på 250 kr. Dette er for at bevare sin plads på ventelisten. Du vil automatisk modtage en mail med opkrævning samt en betalingsfrist, når det er tid. Efter din betaling vil du modtage en mail med kvittering for din fortsatte opskrivning på ventelisten. Hvis vi ikke modtager din betaling indenfor betalingsfristen, anser vi det for, at du ikke længere ønsker at være på vores venteliste.

Når du står på Haveforeningen Hestholm’s venteliste vil ALLE blive inviteret til åbent hus, når vi har huse til salg. Det er til enhver tid ansøgerens ansvar at orientere foreningen om ændringer af kontaktdata.

Du beholder din plads på ventelisten uanset hvor mange gange, du takker nej til en kolonihave.

Sælger er kun forpligtet til at sælge til en fra ventelisten, hvis vedkommende ønsker at købe huset til fuld pris.

Sælger er forpligtet til at sælge til venteliste og kan ikke garanteres at køber vil medkøbe løsøre. Sælger er forpligtet til at sælge til vurderingspris.

Når du har købt et hus i Haveforeningen Hestholm vil du automatisk blive slettet fra ventelisten.

Køb af kolonihave

Pris
Prisen på en kolonihave er fastsat af et vurderingsudvalg, som er valgt på generalforsamlingen og som følger Kolonihaveforbundets regler.

Vurderingsprisen gælder for hus og havens anlæg, men omfatter ikke ansættelse af værdi og løsøre.

Fremvisning
Når en have kommer til salg og er prissat af vurderingsudvalget, vil der være fremvisning af haven til interesserede på ventelisten.

Salg og vurdering

Salgsprocessen

Når du har besluttet dig for at sælge, skal der foretages en vurdering. Inden vurderingsholdet kan foretages vurdering, skal sælger sørge for følgende:
 – Bestilling af vurdering (her på hjemmesiden)
 – Betaling for vurdering (indbetales efter du har sendt din
bestilling af vurdering)
 – Ejererklæring (sendes til salg@hestholm.dk)
 – Løsøre oversigt (sendes til salg@hestholm.dk)

Næstformanden har ansvar for at fremlægge papirer fra tidligere vurderinger samt tegninger med opmåling til vurderingsfolkene. Vurderingsholdet foretager vurdering hver onsdag i lige uger i sæsonen på et tidspunkt aftalt med sælger (typisk fra kl. 16 og frem). Udenfor sæsonen vurderes der kun den anden onsdag i hver måned.

Vil du bestille en vurdering for salg, skal du udfylde formularen nederst på siden.

Salg ved dødsfald
Afgår et medlem ved døden før lejemålets udløb, er såvel Hestholm HF som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.
Dog gælder:

– At en efterladt ægtefælde har ret til at fortsætte i lejeaftalen med Hestholm HF med mindre Hestholm HF gør det antageligt, at der er vægtige grunde til at modsætte sig dette.

– At en person med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst to år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter Hestholms skøn inden for den forløbne tid, har taget direkte del i havens pasning og pleje og under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden.

– At slægtninge i op- og nedstigende linje har samme ret såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.
Bestyrelsen i Hestholm HF afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

Brug nedenstående formular for bestilling af vurdering.

    Behandling af personlige oplysninger
    Ved tryk på send bekræfter du samtidig, at at Hestholm HF må opbevare og behandle dine oplysninger i forbindelse med din aktivitet i haveforeningen. Læs mere om hvordan vi behandler dine data [Databeskyttelse]

    LÆS DOKUMENT FOR DATABESKYTTELSE: TRYK HER

    Haveforeningen Hestholm