SALG AF KOLONIHAVE
VURDERING FORUD FOR SALG

Inden vurdering kan foretages, skal bebyggelsen besigtiges for korrekt mål og lovlighed, der skal
indbetales vurderingsgebyr, der skal udfyldes løsøreliste og ejererklæring. Læs mere nedenfor.

Inden vurdering: Inden vi kan foretage selve vurderingen, skal du sikre dig, at din bebyggelse på grunden er
lovligt opført. Læs derfor venligst “skrivelse om vurdering og salg” (”Vejledning om køb og
salg 2021” og ”Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021) fra Kolonihaveforbundet. Dokumenterne kan downloades nederst på siden.

Betaling af vurdering: Vurderingen koster 1.700 kr. som skal indbetales på HF Hestholm’s konto:
Arbejdernes Landsbank, Ballerup afd. Konto nr. 5339 0353032.
Husk at skrive: Vurdering af havenummer [angiv dit havenummer] på indbetalingen

Løsøre oversigt (kan downloades nederst på siden): Løsøre oversigt skal udfyldes før vurdering kan ske. og sendes til
salg@hestholm.dk. På løsøre oversigten noteres de større ting, der medfølger i salget og der skrives en
samlet pris for alt på listen. Løsøre er de ting, der ikke er gjort fast til huset og som du ønsker skal følge med
i salget.
Hvis ikke der er udfyldt løsøreliste, kan der ikke efterfølgende forlanges penge for løsøre. Hermed kan
sælger kan altså ikke stille krav om betaling for løsøre ved salget.

Ejererklæring (vedhæftet): Før vurdering kan ske skal ejererklæring udfyldes og sendes til
salg@hestholm.dk. Er den ikke udfyldt og underskrevet, kan el, kloak på grunden mv. ikke nemlig ikke indgå
i vurderingen og prissættes.

OBS! Først når dit byggeri er besigtiget af et bestyrelsesmedlem ift. mål og lovlighed og når betalingen er
modtaget hos HF Hestholm og når vi har modtaget såvel løsøre oversigt og ejererklæring, vil der blive
bestilt vurdering hos vores vurderingsfolk.

Vigtigt!
• Når byggeriet er besigtiget af os, vil bestyrelsen bestille selve vurderingen.
• Er huset noteret i Tingbogen uden gæld, skal køber tinglyse og betale for ejerskifte i Tingbogen.
• Er huset noteret tinglyst med gæld, skal der hentes Tingbogsattest – dette sørger bestyrelsen for.
Oplys venligst navn, adresse og kontaktoplysninger på den bankrådgiver, der har med dit lån at
gøre. Det letter salgsprocessen meget, da vi så kan skrive direkte sammen med banken om
kontonummer og långivers accept af salget.

• Husk at have kvitteringer mv. klar, når vurderingsfolkene kommer, f.eks. på kloakering,
forbedringer mv. Du kan ikke senere komme med kvitteringer og få dem med i vurderingen.
• Ved selve vurderingen skal der være åbnet for vandet og varmtvandsbeholder skal have været
tændt i mindst 2 timer før vurderingsholdet kommer.
Der skal være fri adgang til vandmålerbrønd og dæksel skal kunne tages af uden brug af værktøj.
• HF Hestholm har en venteliste på interesserede købere og haver, der sættes til salg, fremvises og
sælges efter ventelisten.

Ved bestilling, brug venligst denne email:
salg@hestholm.dk
Vi beder dig huske at skrive havenummer hver gang, du henvender dig til os i sagen.
 
Filer til download:
Vejledning til sælger og køber om vurdering
Vejledning om køb og salg af kolonihaver
Ejererklæring
Løsøreliste
Hvad er løsøre


Behandling af personlige oplysninger
Ved tryk på send bekræfter du samtidig, at at Hestholm HF må opbevare og behandle dine oplysninger i forbindelse med din aktivitet i haveforeningen. Læs mere om hvordan vi behandler dine data [Databeskyttelse]

LÆS DOKUMENT FOR DATABESKYTTELSE: TRYK HER

    Haveforeningen Hestholm