Haveforeningen Hestholm

AFFALDSSORTERING

Pr. 15. marts 2023 er vi pålagt af kommunen at sortere affald i Hestholm. Der vil være beholdere til glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir, pap, madaffald og restaffald samt farligt affald.

Generelt opfordrer bestyrelsen til, at du i så stort omfang som muligt bringer stort og farligt affald til genbrugsstationen i Ballerup. Læs mere om affald i pdf’erne her fra Ballerup Kommune.