Haveforeningen Hestholm

BESTYRELSEN

Bestyrelsen har kontortid d. 1. og 3. søndag i hver måned fra kl. 10.00-12.00. I finder os på kontoret.

Jan Dybkilde Bach

Formand

Telefonnr. 2168 2958
Kontakt: formand@hestholm.dk

Opgaver:
– Repræsenterer H/F Hestholm udadtil
– Fører tilsyn med fastlagte opgaver
– Foreningens trivsel
– Kontakt til medlemmer
– Kontakt med forbundet og kommunen
– Deltagelse i kredsbestyrelse evt. delt med næstformand

Abdel
Næstformand

Telefonnr.  2284 2116
Kontakt: naestformand@hestholm.dk

Opgaver:
– Stedfortræder for formand ved fravær
– Godkendelse af byggetegninger/byggetilladelser
– Opmåling ved køb/salg
– Ansvarlig for arkiv
– Kontaktperson til vurderingsudvalget

Louise Sørensen
Kasserer

Kontakt: kasserer@hestholm.dk

Opgaver:
Foreningens økonomi
– Opkrævning af kontingent og vand
– Gebyrer
– Ind- og udbetalinger
– Budgetforslag og regnskab til Generalforsamling
– Kontorartikler
– Opdatering af medlemsoplysninger i foreningen og kolonihaveforbundet
– Kontaktperson til aktivitetsudvalget
Jette Dybkilde Bach

Sekretær

Kontakt: sekretaer@hestholm.dk

Opgaver:
– Referater af bestyrelsesmøder/Generalforsamling
– Nyhedsbreve
– Hjemmeside
– Venteliste
– Kontaktperson til kurser

 

Arnt Winther
Bestyrelsesmedlem (Områdeformand)

Telefonnr. 2292 9073
Kontakt: omraadeformand@hestholm.dk
 

Opgaver:
– Vedligehold af området, vinterbeskæring mm.
– Opgavefordeling (fællesarbejde, elitehold og skraldeteamet)
– Kontakt til eksterne servicefirmaer og græsslåning
– Ansvarlig for maskinudstyr, kontor, foreningshus og containere
– Trailerpladser

 

Tine Pil Østberg
Bestyrelsesmedlem (Salg)

Telefonnr. 2627 1731
Kontakt: salg@hestholm.dk

Opgaver:
– Salg, byggetilladelser og godkendelser af byggetegninger
– Kontakt mellem køber og sælger
– Kontakt til ejendomsmægler
– Åbent hus ansvarlig

Thomas Andersen
Bestyrelsesmedlem (Vand)

Telefonnr. 2284 1577
Kontakt: bestyrelse2@hestholm.dk 

Opgaver:
– Spørgsmål vedr. vand og kloakering
– Vandaflæsning
– Føre tilsyn med haver der ikke bliver holdt
– Konflikthåndtering

Herluf Christensen
Suppleant 1

Opgaver:
– Hjælp til områdeformanden
– Udhængsskabe

Lars Bihl
Suppleant 2

Kontakt: Suppleant2@hestholm.dk

Opgaver:
– Præmiehavevandring
– Hjælp til den øvrige bestyrelse
– Kontakt til haveudvalget