Haveforeningen Hestholm

FÆLLESHUSET LILLELUND

Fælleshuset Lillelund kan lejes af H/F Hestholms kolonihaveejere.

Udlån af foreningshuset kan kun ske til private arrangementer, er kun for medlemmer af H/F Hestholm.

Låneren er ansvarlig for, at brugerne/gæsterne overholder reglementet, samt at alle tager størst muligt hensyn til de omkringboende kolonihaveejere.

Huset kan rumme op til ca. 80 personer og der er service til samme antal.

Låneren skal selv medbringe viskestykker, karklude, toiletpapir og køkkenrulle.

Ved al udendørs aktivitet skal der tages hensyn til de omkringboende kolonihaveejere. Sker dette ikke og klages der til bestyrelsen over manglende hensyn, har bestyrelsen ret til at lukke for arrangementet/festen med øjeblikkelig varsel.

Det er kun tilladt at bruge foreningens møblement.

Det er ikke tilladt at grille i gården, hvis der grilles skal det ske udenfor gården.

Musikafspilning skal ske indenfor. Det er ikke tilladt have have musik udendørs. Høj musik for åbne døre/vinduer er ikke tilladt. Efter kl. 24 skal musikken dæmpes.

Kun foreningens musikanlæg må benyttes.

Det er forbudt at affyre fyrværkeri.

Låneren har det fulde ansvar overfor skader, der forvoldes på lokaler, inventar og service. I tilfælde af skader, vil der blive trukket et beløb fra det indbetalte depositum til dækning af erstatning på foreningens foranledning.

Huset skal ryddes og efterlades i rengjort stand i henhold til medsendte tjekliste. Ved manglende rengøring vil der blive gjort rent efter regning dog minimum kr. 500,00

Det er ikke tilladt at sætte borde og stole fra lokalerne udenfor.

Al kørsel på den store plæne ved Vestbuen er forbudt.

Kørende gæster skal parkere på pladsen foran foreningshuset.

ukendt.gif

Lejepriser

Priser for leje af Lillelund

Senest 14 dage efter bestilling af Lillelund betales et depositum på
kr. 1.000,- til Hestholms foreningskonto nr. 5339 – 0404532.

Depositum tilbagebetales via overførsel, hvis alt er i orden, når huset tjekkes efter, efter udlejning. Overførslen sker hurtigst muligt, dog kan der gå op til 2-4 uger før overførslen er gennemført.

Senest 14 dage inden dato for lokaleleje betales leje og varme til Hestholms foreningskonto nr. 5339 – 0404532.

Leje fra kl. 10:00 om morgenen til næste dag kl. 09:00 i weekenden er kr. 2.000.
Leje for hverdage der ikke ligger i forbindelse med en helligdag er
kr. 1.500.
Ekstra dage koster kr. 750,- pr dag.

Varme koster kr. 250,- pr. dag – det er normalt fra midt i oktober til sidst i marts.

Gulvvask kan bestilles inden lejens start for kr. 500,-

Ophæves reservationen af lejer efter depositummet er indbetalt, tilbagebetales dette ikke.

Ophæves reservationen efter lejens indbetaling, vil denne ikke blive tilbagebetalt.

Kontaktperson for leje af Lillelund er Michael Jensen – lillelund@hestholm.dk