Kloak og vand

Kloak og vand

Gode råd

Hold øje med din vandmåler! Det er en god ide at kigge på din vandmåler en gang imellem og holde øje med forbruget. En utæthed kan være rigtig dyr og kan skyldes et læk i et af dine vandrør i jorden.
Se på din vandmåler
Til venstre for tallene på vandmåleren er der to pile, som bevæger sig opad ved forbrug. De opdateres ca. hver 10. sekund. Uden forbrug skal pilene til venstre for tallene stå stille.
Husk at lukke for vandet i målerbrønden, når du er væk i længere tid – især i frostperioder, så du undgår at komme til et oversvømmet hus.
Husk også at lukke for vandet i målerbrønden og at tømme vandsystemet i vinterperioden, så du undgår frost i rørene.

Afregning for vandforbrug beregnes fra vandmåler til den enhver tid gældende takst pr. m3. Der betales et fast acontobeløb pr. kvartal, som opkræves sammen med kolonihavelejen. Vandmålere aflæses trådløst hvert år den 31. oktober og den endelige afregning sker den 1. april året efter sammen med betaling af haveleje.

 
Haveforeningen Hestholm